Pedagógovia hudobného odboru

 

 

Ján Jóny

Ján Jóny

 

hra na husliach, hra na zobcovej flaute

 

Bc. Veronika Nebesníková, DiS. art.

Mgr. art. Veronika Padová, DiS.art.

spev a hlasový pedagóg