Sponzori

Ďakujeme Nadácií VSE za finančný príspevok na realizáciu projektu
"Zlepšenie akustických podmienok v priestoroch školy".

Ďakujeme

Ďakujeme mestu Michalovce za poskytnutie finančného príspevku - dotácie na realizáciu projektu
"Nahrávanie CD nosiča Folklórneho súboru Jurošík".

Ďakujeme

   

Projekt "Doplnenie krojovej a kostýmovej výbavy pre FS Jurošík"  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme