Sponzori


Ďakujeme mestu Michalovce za finančný príspevok na cestovné náklady pre FS Jurošík na Medzinárodný folklórny festival v Brazílii, v meste Nova Prata