Vedenie a pedagógovia školy

 

 


Mgr. art. Peter Cicák

Zriaďovateľ a riaditeľ školy

 


Ing. Marta Cicáková

Zástupca riaditeľa školy

 


Mgr. art. Veronika Padová, DiS.art.

HO/odborný pedagóg

 

Ján Jóny

Ján Jóny

HO/odborný pedagóg, TO/korepetícia

 


Ing. Anna Pončáková

Ekonomicko-prevádzkový pracovník, kostýmová dieľňa