Detský folklórny súbor


Detský folklórny súbor JUROŠÍK založili v roku 2006 manželia Peter a Marta Cicákovi.

    Od jeho vzniku je umeleckým vedúcim a choreografom Mgr. art. Peter Cicák.
    Súbor má tanečnú, spevácku a od roku 2014 aj hudobnú zložku. Členmi súboru sú výlučne žiaci školy vo veku od 5 do 15 rokov.
    Hlavným cieľom DFS JUROŠÍK je návrat ku koreňom - k ľudovým tradíciám, ktoré formovali slovenský národ. Slovenské ľudové tradície boli súčasťou každodenného života slovenskej rodiny, pomáhali jej prekonávať ťažkosti bežného života, rodinné tragédie a boli súčasťou všetkých rodinných osláv ako i celkového spoločenského náboženského i politického života svojej doby.
    Dôležitou súčasťou vzdelávania v súbore je i osvojovanie si základných pravidiel oblečenia, obutia a celkovej úpravy pri verejných vystúpeniach. Súbor si za pomoci vedenia školy i rodičov zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie (kroje, obuv, rekvizity a pod.).
    Repertoár súboru tvoria detské hry, tance a spevy hlavne z regiónu Zemplín, ale aj z ostatných kútov Slovenska (napr. Krivany, Jakubany, Raslavice, Dobrá Niva, Detva, Myjava).
    Detský folklórny súbor Jurošík sa už tradične svojimi vystúpeniami podieľa na akciách nielen v meste Michalovce ale i v okolitých obciach. Zúčastňuje sa festivalov a folklórnych prehliadok doma i v zahraničí.Na súťažných prehliadkach zaznamenáva tanečné a spevácke úspechy, čím sa zaradil medzi popredné detské folklórne súbory na Slovensku. Počas svojej existencie súbor viackrát vycestoval do zahraničia - Macedónsko, Bulharsko, Nemecko, Poľsko a priaznivcom folkóru sa predstavil vo viac ako 100 vystúpeniach doma i v zahraničí.
    Medzi najväčšie úspechy súboru patrí účasť dievčenskej speváckej skupiny na súťažnej prehliadke Detský festival ľudovej hudby Vidiečanová Habovka 2016, kde sa dievčatá v celoštátnom kole umiestnili v striebornom pásme so speváckym blokom „Už sme nad Kyjovom“.
    Nemenej významným úspechom je účasť tanečného páru na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzináronou účasťou „Šafova ostroha“, kde v roku 2015 tanečný pár F. Cicák – D. Vatahová s tancom „Šaflik z Fintíc“ sa na celoštátnom kole umiestnili v zlatom pásme, a v roku 2016 tanečný pár F. Cicák – V. Pradová sa s tancom „Čardáš zo Zámutova“ medzi 13 súťažiacimi umiestnili v striebornom pásme.