Organizácia školského roka 2017/2018

a.) Nový školský rok 2017/2018 sa začína 1.septembra 2017.
     Školské vyučovanie sa v prvom polroku začína 4.septembra 2017 (pondelok) a skončí 31. januára 2018 (streda).
b.) Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Termíny školských prázdnin:

Jesenné prázdniny : 30. október 2017 - 31. október 2017
Začiatok vyučovania po prázdninách: 2 . november 2017 (štvrtok) Vianočné prázdniny: 23. december 2017 - 5. január 2018
Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2018 (pondelok)
Polročné prázdniny: 2. február 2018
Začiatok vyučovania po prázdninách: 5. február 2018 (pondelok)
Jarné prázdniny: 26. február 2018 - 2. marec 2018
Začiatok vyučovania po prázdninách: 5. marec 2018 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny: 29. marec 2018 - 3. apríl 2018
Začiatok vyučovania po prázdninách: 4. apríl 2018 (streda)
Letné prázdniny: 2. júl 2018 - 31.august 2018
Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. september 2018 (pondelok)