Organizácia školského roka 2021/2022

a.) Nový školský rok 2021/2022 sa začína 1.septembra 2021.
b.) Školské vyučovanie sa v prvom polroku začína 2.septembra 2021 (štvrtok) a skončí 31. januára 2022 (pondelok).
c.) Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).


Termíny školských prázdnin:

Jesenné prázdniny : 28. október - 29. október 2021
Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2021 (utorok)
Vianočné prázdniny: 20. december 2021 - 7. január 2022
Začiatok vyučovania po prázdninách: 10. január 2022 (pondelok)
Polročné prázdniny: 4. február 2022 (piatok)
Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. február 2022 (pondelok)
Jarné prázdniny: 21. február - 25. február 2022
Začiatok vyučovania po prázdninách: 28. február 2022 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny: 14. apríl- 19. apríl 2022
Začiatok vyučovania po prázdninách: 20. apríl 2022 (streda)
Letné prázdniny: 1. júl - 31.august 2022
Začiatok vyučovania po prázdninách: 5. september 2022 (pondelok)