Organizácia školského roka 2018/2019

a.) Nový školský rok 2018/2019 sa začína 1.septembra 2018.
     Školské vyučovanie sa v prvom polroku začína 3.septembra 2018 (pondelok) a končí 31. januára 2019 (štvrtok).
b.) Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).


Termíny školských prázdnin:

Jesenné prázdniny : 31. október 2018 - 2. november 2018
Začiatok vyučovania po prázdninách: 5. november 2018 (pondelok)
Vianočné prázdniny: 23. december 2018 - 7. január 2019
Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2019 (utorok)
Polročné prázdniny: 1. február 2019
Začiatok vyučovania po prázdninách: 4. február 2019 (pondelok)
Jarné prázdniny: 18. február 2019 - 22. február 2019
Začiatok vyučovania po prázdninách: 25. február 2019 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny: 18. apríl 2019 - 23. apríl 2018
Začiatok vyučovania po prázdninách: 24. apríl 2019 (streda)
Letné prázdniny: 1. júl 2019 - 31.august 2019
Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. september 2019 (pondelok)