Súkromná základná umelecká škola, ul. Štefánikova č. 1285, 071 01 Michalovce

Zoznam prijatých žiakov na dodatočných talentových skúškach dňa 11.9.2020    1. Orlejová Karin
2. Roďomová Margaréta
3. Sabová Veronika
4. Semanová Caila
 


Ďakujeme všetkým za účasť na talentových skúškach.

 
      Mgr. art. Peter Cicák
riaditeľ školy