Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám že od 16. 6 2020 (utorok) sa obnovuje školské vyučovanie v individuálnom aj v skupinovom odbore podľa pôvodného rozvrhu.

Nástup žiakov je dobrovoľný. Žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať na vyučovaní v škole, pokračujú dištančnou formou vyučovania ako doposiaľ.