Prijímacie skúšky na školský rok 2020/21

   Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne 3. - 4. septembra 2020, v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch školy.
   
   Prijímacie skúšky sa budú konať v tanečnom a hudobnom odbore.

Hudobný odbor, zameranie: 
  • Spev
Prihlášku vypíšete v deň konania prijímacích skúšok v priestoroch školy.